Мистецтво - художнє мистецтво, музичне мистецтво

Іскуcство! Що таке мистецтво? мистецтво це &hellip-

Іскуcство! Що таке мистецтво? Мистецтво, в найширшому сенсі слова, – це вид діяльності – духовної, розумної, спрямованої на осмислення і створення матеріальних предметів і нематеріальних явищ.

Відео: Сексуальний, супер танець на пілоні

Наприклад. Мистецтво живопису. Літературне мистецтво. Поетичне мистецтво. Архітектурне мистецтво. Мистецтво полювання. Мистецтво цілителя. Військове мистецтво. І тому подібне.

У поняття мистецтва багато різних визначень.

Визначення та оцінка мистецтва як явища – є предмет безперервних дискусій. Розглянемо деякі з цих визначень.

Іскуcство. У своєму першому і найбільш широкому сенсі термін «мистецтво – art» залишається близьким до свого латинської еквіваленту (ars), який може бути також переведений як «майстерність» або «ремесло», а також до індоєвропейського кореня «складання» або «складати». У цьому сенсі мистецтвом може бути названо все, що було створено в процесі обдуманого складання якоїсь композиції.

Іскуcство. До 19-го століття витонченими мистецтвами називали здатності художника або артиста висловити свій талант, пробудити в аудиторії естетичні почуття і залучити до споглядання «витончених» речей. Згодом поняття мистецтво розширилося, і стало стосовно до багатьох професій і видів діяльності людини.

Іскуcство. Мистецтво – це образне осмислення дійсності, і пов`язані з ним процеси чи підсумки вираження внутрішнього або зовнішнього (по відношенню до творця) світу в художньому образі, це творчість, спрямоване таким чином, що воно відображає цікавить не тільки самого автора, а й інших людей.

Іскуcство. Мистецтво як надзвичайно розвинене майстерність в якійсь певній області.

Іскуcство. Довгий час мистецтвом вважався вид культурної діяльності, що задовольняє любов людини до прекрасного. Разом з еволюцією соціальних естетичних норм і оцінок мистецтвом отримала право називатися будь-яка діяльність, спрямована на створення естетично-виразних форм.

Іскуcство. У масштабах всього людського суспільства, мистецтво – це особливий спосіб пізнання і відображення дійсності, одна з форм художньої діяльності суспільної свідомості і частина духовної культури, як людини, так і всього людства, різноманітний результат творчої діяльності всіх поколінь.

Іскуcство. Стосовно діяльності людини, мистецтвом називають як власне творчу художню діяльність, так і її результат – художній твір.

Іскуcство. Мистецтво (поряд з наукою) – є один із способів пізнання, як в природничо-науковому, так і в релігійній картині сприйняття світу.

Іскуcство. У наш час термін «мистецтво» може вживатися в самих різних сенсах: процес використання таланту, твір обдарованого майстра, споживання творів мистецтва аудиторією, а також вивчення мистецтва (мистецтвознавство).

Відео: Центр російської культури. Марокко, мистецтво 2012

Іскуcство. «Витончені мистецтва» – це набір дисциплін (мистецтв), які продукують твори мистецтва (об`єкти), створені обдарованими майстрами (мистецтво як діяльність) і викликають відгук, настрій, передають символіку та іншу інформацію публіці (мистецтво як споживання).

Іскуcство. Творами мистецтва називають навмисну талановиту інтерпретацію необмеженого безлічі концепцій та ідей з метою передати їх оточуючим. Вони можуть бути створені спеціально для зазначеної мети або представлені зображеннями і об`єктами. Мистецтво стимулює думки, почуття, уявлення і ідеї через відчуття. Мистецтво висловлює ідеї, приймає найрізноманітніші форми і служить багатьом різним цілям.

Іскуcство. Мистецтво – це вміння, яке здатне викликати емоційне захоплення.

*****

Іскуcство. Історія появи (виникнення) мистецтва.

Іскуcство. Наукові концепції про появу мистецтва.

Іскуcство. За трудової теорії, в первісному суспільстві первісне образотворче мистецтво зароджується з видом Homo sapiens як спосіб людської діяльності для вирішення практичних завдань.

Іскуcство. Виникнувши в епоху середнього палеоліту, первісне мистецтво досягло розквіту в верхньому палеоліті, близько 40 тисяч років тому, і могло бути соціальним продуктом суспільства, втілювали новий щабель освоєння дійсності.

Іскуcство. Найбільш ранні твори людського мистецтва, датуються 75 тисячоліттям до н. е. и більше. Наприклад, намисто з раковин, знайдене в Південній Африці,

Іскуcство. У кам`яному столітті мистецтво було представлено первісними обрядами, ритуальної музикою і танцями, всілякими прикрасами тіла, Геогліф – зображеннями на землі, дендрографамі – зображеннями на корі дерев, зображеннями на шкурах тварин, печерної живописом, наскельними малюнками, петрогліфами і скульптурою.

Іскуcство. Поява мистецтва пов`язують з іграми, ритуалами і обрядами, в тому числі зумовленими міфологічно-магічними уявленнями.

Іскуcство. Первісне мистецтво було синкретичним. За твердженням окремих авторів, воно бере початок в доречевой навичках і прийомах передачі, сприйняття і зберігання в пам`яті мовної інформації.

Іскуcство. Комунікативна утилітарність первісного творчості, поряд з розвитком естетичного аспекту, яскраво спостерігається в дополіграфіческій фольклорний період культур всіх народів.

Іскуcство. Наукові концепції про появу мистецтва.

Іскуcство. Є й інші теорії про мистецтво як про біологічну функції (художньому інстинкті).

Мистецтво. Історія і діалектика мистецтва.

Мистецтво. Традиції в мистецтві.

Мистецтво. Основи мистецтва в сучасному розумінні цього слова були закладені стародавніми цивілізаціями: єгипетської, месопотамської, перської, індійської, китайської, грецької, римської, а також аравійської (стародавнього Ємену і Оману) і іншими.

Мистецтво. Кожна зі згаданих ранніх цивілізацій створила власний унікальний стиль в мистецтві, який пережив століття й надавав свій вплив на пізніші культури. Вони ж залишили перші описи роботи художників. Наприклад, давньогрецькі майстри скульптури багато в чому перевершили інших в зображенні людського тіла і вміли показати мускулатуру, поставу, правильні пропорції і красу натури.

Мистецтво. Мистецтво Візантійської імперії і готика західного Середньовіччя були зосереджені на духовні істини і біблійних сюжетах. Вони підкреслювали незрима піднесене велич Божого світу, використовуючи золотистий фон в живописі і мозаїці, і представляли людські фігури в плоских ідеалізованих формах.

Відео: Інтерв`ю з Наталею Оропай! Великий дизайнер зачісок!

Мистецтво. На сході, в ісламських країнах, було широко поширена думка, що зображення людини межує із забороненим створенням ідолів, внаслідок чого образотворче мистецтво в основному зводилося до архітектури, орнаменту, ліпленню, каліграфії, ювелірній справі та іншим видам декоративного та прикладного мистецтва.

Мистецтво. В Індії та Тибеті мистецтво було зосереджено на релігійному танці і скульптурі, якій наслідувала живопис, тяжіли до яскравим контрастним кольорам і чітким контурам.

Відео: Природна краса. Жінки, які впливають на світ

Мистецтво. У Китаї процвітали надзвичайно різноманітні види мистецтва: різьблення по каменю, бронзова скульптура, кераміка, поезія, каліграфія, музика, живопис, драма, фантастика та інші. Стиль китайського мистецтва змінювався від епохи до епохи і традиційно носить назву по імені правлячої династії. Наприклад, живопис епохи Тан, витончена і монохромна, зображує ідеалізований пейзаж, а в епоху Мін в моді були густі соковиті фарби і жанрові композиції.

Мистецтво. Японські стилі в мистецтві також звуться місцевих імператорських династій, а в їх живопису і каліграфії спостерігається значний взаємозв`язок і взаємодія.

Мистецтво. Західний Ренесанс повернувся до цінностей матеріального світу і гуманізму, що знову супроводжувалося зміною парадигми образотворчого мистецтва, в просторі якого з`явилася перспектива, а людські фігури знайшли втрачену було тілесність.

Мистецтво. В епоху Просвітництва художники прагнули відобразити фізичну і раціональну визначеність Всесвіту, яка видавалася складним і досконалим годинниковим механізмом, а також революційні ідеї свого часу. Так Вільям Блейк написав портрет Ньютона в образі божественного геометра, а Жак-Луї Давид поставив свій талант на службу політичній пропаганді.

Мистецтво. Художники епохи Романтизму тяжіли до емоційної сторони життя і людської індивідуальності, надихаючись поемами Гете. До кінця 19-го століття з`явилася ціла низка художніх стилів, таких як академізм, символізм, імпресіонізм, фовізм.

Мистецтво. Історія мистецтва 20-го століття сповнена пошуком нових образотворчих можливостей і нових стандартів краси, кожен з яких вступав у суперечність з попередніми. Почала даватися взнаки культурна глобалізація. Так на творчість відомих художників Матісса і Пабло Пікассо справила великий вплив африканське мистецтво, а японські гравюри (самі з`явилися під впливом західного Ренесансу) служили джерелом натхнення для імпресіоністів. Модернізм з його ідеалістичним пошуком істини в другій половині 20-го століття проклав шлях до усвідомлення його власної недосяжності. Відносність була прийнята як непорушна істина, що ознаменувало собою настання періоду сучасного мистецтва і критики постмодерну.

Мистецтво. Світова культура і історія також стали категоріями відносними і минущими, до яких часто стали ставитися з іронією, а розмивання меж регіональних культур призвело до їх осмислення як частин єдиної глобальної культури.

*****

Мистецтво. В даний час, мистецтво, художнє мистецтво, класифікують за різними критеріями.

Мистецтво. Художнє мистецтво можна розділити на кілька груп:

– Образотворче мистецтво, наприклад: живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, фотомистецтво, комікс, графіті (статичні), німе кіно (динамічне).

– Видовищне мистецтво, наприклад: театр, опера, естрада, цирк, кіномистецтво.

– Необразотворчих (виразне) мистецтво, наприклад: архітектура, література (статичні), музика, хореографія, балет (динамічні).

Мистецтво. За динамікою мистецтва можна розділити на просторові і тимчасові.

Мистецтво. За утилітарності мистецтва діляться на: прикладні та витончені.

*****

Мистецтво. У сучасній культурній традиції будь-який вид діяльності можна умовно називати мистецтвом, якщо виконавець (майстер) вкладає свої почуття в новій оригінальній і значущою формі. Так, наприклад, ікебана, бойові мистецтва і т. Д. Можна відносити до мистецтва за ознакою естетичного сприйняття елементів цієї діяльності, пов`язаних з графікою, звуком, рухом і за принципом ступеня майстерності виконання.

*****

Мистецтво. Іноді замість терміна «мистецтво – художнє мистецтво» застосовують синонім іноземного походження «арт»: боді-арт (один з видів авангардного мистецтва), відеоарт, саунд-арт, нет-арт та інші.

Іскуcство. Що таке мистецтво? Мистецтво – це вміння, яке здатне викликати захоплення!

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here