Культура - Culture - Cultura

Культура – Culture – Cultura!

Культура в перекладі з латинської мови спочатку означає – обробіток, пізніше – виховання, освіта, розвиток, шанування.

Культура – це поняття, яке має величезну кількість значень в різних областях людської життєдіяльності.

Культура, і різні форми її прояву, є предметом вивчення таких наук, як: філософія, культурологія, історія, мистецтвознавство, лінгвістика (етнолінгвістики), політологія, етнологія, психологія, економіка, педагогіка і багатьох інших.

Культура являє собою сукупність стійких форм людської діяльності, без яких вона не може відтворюватися, а значить – існувати.

В основному, під культурою розуміють людську діяльність в її найрізноманітніших проявах, включаючи всі форми і способи людського самовираження і самопізнання, накопичення людиною і соціумом в цілому навичок і умінь. Культура постає також проявом людської суб`єктивності і об`єктивності (характеру, компетентностей, навичок, умінь і знань).

*****

Культура! Наша культура!

Визначення культури. Висловлювання про культуру. Культура розуміється як&hellip-

– Культура є практична реалізація загальнолюдських і духовних цінностей.

– Культура є історично певний рівень розвитку суспільства і людини, виражений в типах і формах організації життя і діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях.

– Культура це сукупність генетично неуспадковане інформації в області поведінки людини.

– Культура це вся сукупність внебіологіческі проявів людини.

– Культура це загальний обсяг творчості людства.

– Культура це продукт мислячої людини і його фантазії!

– Культура це мати нашого «Я»!

– Культура – це досить складна, багаторівнева система. З одного боку, це накопичені суспільством матеріальні і духовні цінності, з іншого – людська діяльність, яка спирається на спадщину всіх попередніх поколінь, що породжує і передає цю спадщину тим, хто прийде на зміну теперішнім.

*****

Культура і природа.

Взаємодія культури і природи – це одна з проблем науки культурології!

У далекому минулому, Марк Порцій Катон Старший ввів поняття культури, визначаючи його як обробіток, поліпшення, шанування, відносячи його до обробки землі. В такому розумінні культура постає як співпраця людини з природою, спрямоване на взаємну користь. При такій співпраці людина приймає від природи її матеріальні складові, черпає задуми, вчиться, у відповідь збагачуючи природу творчістю своєї праці, одухотворяючи її. Дії ж спрямовані на руйнування природи не можуть не нашкодити і людству в ній живе. Такі дії не можуть бути результатом вищої свідомої діяльності, проявом якої і є культура.

Сучасне, нерідко зустрічається протиставлення культури і природи можливо при допущенні думки про окремо людського існування від природи і ототожнення культури і міського життя, цивілізації.

Неважко переконатися, що відсторонення людини від принципів розумної співпраці з природою, що породжує, призводить до занепаду накопиченого культурного надбання, а після і до занепаду самої цивілізованого життя. Прикладом тому можуть служити занепад багатьох розвинених держав стародавнього світу та численні прояви кризи культури в житті сучасних мегаполісів.

*****

Культура і цивілізація.

Сучасне поняття «культури» як цивілізації в основному сформувалося в 13-му, початку 19-го століть у Західній Європі. Надалі це поняття, з одного боку, стало включати відмінності між різними групами людей в самій Європі, а з іншого боку – відмінності між метрополіями і їх колоніями по всьому світу. Звідси те, що в даному випадку поняття «культури» є еквівалентом «цивілізації», тобто антиподом такого поняття як «природа».

Частина дослідників визначають культуру як «все найкраще в світі, що було створено, сказано і зроблено», а все, що не потрапляє в це визначення, є хаос і анархія. З їх точки зору, культура тісно пов`язана з соціальним розвитком і прогресом в суспільстві.

«&hellip-культура є результатом постійного вдосконалення, що випливає з процесів отримання знань про все, що нас стосується, її складає все найкраще, що було сказано і помислів »(Арнольд, 1882).

*****

Культура. Особливості культури. Неоднорідність культури.

У будь-якому суспільстві, є різні соціальні групи. У зв`язку з цим, часто в загальній соціальній культурі виділяють високу культуру, елітарну культуру, народну культуру, масову культуру, а так само субкультури різних соціальних груп.

*****

Культура. Формування культури в людському суспільстві.

Формування культури в людському суспільстві це процес безперервного взаємодії всіх членів цього товариства, розвитку системи знань про самому суспільстві і навколишній світ, а так же творчий творчий процес зі створення нових образів духовного і матеріального світу.

*****

Культура – Culture – Cultura! Формування культури в людському суспільстві. Культура це мати і продукт нашого «Я»!

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here