Можливість вибору медичної організації і лікаря має істотне значення в наш час, тому що безпосередньо пов’язана з якістю медичної допомоги. Наявність права на вибір стимулює медиків надавати медичну допомогу на високому рівні. Отже, як тільки рівень надання медичної допомоги буде скрізь однаковий, необхідність в такому виборі відпаде сама собою.

В яких випадках пацієнт має право вибору медичної організації?

Пацієнт має право як вибору, так і заміни медичної організації.

Однак право вибору не є безумовним. Пацієнт має право вибрати тільки ту медичну організацію, яка надає медичну допомогу в рамках програми державних гарантій безкоштовного надання медичної допомоги, тобто ту медичну організацію, у якій є договір на надання медичних послуг зі страховою організацією, де сам пацієнт виступає в ролі застрахованої особи (або страхувальника).

Право на вибір лікаря пацієнт має тільки з урахуванням згоди лікаря.

Право на вибір лікаря та медичної організації виникає і реалізується незалежно від віку пацієнта. За неповнолітніх або недієздатних пацієнтів такий вибір робить законний представник. якщо ви шукаєте медичний центр в Москві, то рекомендуємо даний сайт – https://infodoctor.ru/.

Що може вибирати пацієнт?

Пацієнт має право вибрати поліклініку, стаціонар (в плановому порядку у напрямку лікуючого лікаря), швидку медичну допомогу.

Як можна вибрати медичну організацію і лікаря?

Вибір поліклініки проводиться шляхом звернення з письмовою заявою за встановленою формою до керівника поліклініки. До письмової заяви додаються документи за встановленим переліком. З формами документів та переліком документів можна ознайомитися за місцем подачі заяви.

Якщо пацієнт на дату подачі заяви вже обслуговується в інший медичної організації, то зняття з обслуговування здійснюється автоматично шляхом обміну інформацією між медичними організаціями.

Медична організація, в якій пацієнт знаходиться на обслуговуванні на момент подачі заяви, надсилає копії медичної документації в медичну організацію, яка приймає заяву.

Вибір стаціонару в планової формі проводиться шляхом звернення до лікаря через напрямок, яке видає лікуючий лікар.

Вибір швидкої медичної допомоги (медичної допомоги в невідкладної або екстреної формі) проводиться з урахуванням дотримання вимог до строків її надання. Нормативними актами передбачено принцип терміновості надання швидкої (невідкладної) медичної допомоги та встановлено, що час прибуття до хворого не повинно перевищувати 20 хвилин. У разі надання швидкої (невідкладної) медичної допомоги в прикріпленні на медичне обслуговування може бути відмовлено, якщо час прибуття до хворого буде перевищувати передбачений законодавством термін (20 хвилин).

Відмова в прикріпленні на медичне обслуговування через специфіку захворювання громадянина, проживання його в іншому районі міста, визнається незаконним.

Вибір лікаря в поліклініці проводиться шляхом подачі заяви особисто або через свого представника на ім’я керівника медичної організації.