Нумізматика – це одна з областей історичної науки, яка досліджує, кваліфікує і вивчає монети і медалі, карбовані як в нашій країні, так і за кордоном. Саме слово «нумізматика» перекладається з грецької як «монета».

Основними завданнями збирачів, самої нумізматики є пошук і виявлення нових монет і медалей, старовинних орденів, невідомих ще науці. А також поглиблене вивчення певної епохи по монетним пам’ятників культури.

Найбільш повне і комплексне вивчення (особливо древніх монет) можливо тільки з методологічних позицій сучасної науки, коли разом з вивченням монет досліджується епоха, в яку карбувалися ці монети, суспільно-економічний лад древніх держав, становище народних мас. Оцінити або продати цінні монети можна на сайті https://coins.kiev.ua.

Нумізматика з’ясовує конкретні форми монет тієї чи іншої епохи, методи карбування.

Навіть в даний час існують дуже цікаві форми монет: з отвором в центрі – (Папуа – Новій Гвінеї), з хвилястим гуртом (Пакистан), квадратні – на островах Фіджі і багато інших.

Нумізматика постійно в контакті з іншими допоміжними історичними дисциплінами – історією фінансового справи, історією мистецтва, міфологією, геральдикою та ін. Тому створення наукової нумізматичної колекції набуває важливого значення.

Нумізматика з’явилася давно, ще в епоху рабовласницького ладу в Древній Греції і Древньому Римі. Але особливий підйом колекційного справи намітився в середні століття. Великим фахівцем і любителем нумізматики був знаменитий поет з Італії Петрарка. Однак в ту епоху нумізматика ще не була наукою в повному розумінні слова: займалися любителі колекціонуванням для себе.

Тільки в XIX столітті вона набуває характеру наукових пошуків. У Росії колекціонування монет починається в XVII столітті, але розквіт нумізматики намічається на початку XVIII століття. Наприклад, в заснованої Петром I «Кунсткамері» вже в 1742 році було 28 862 монети.

Багата колекція монет знаходиться в Ермітажі. Великий розмах нумізматика придбала після революції. У 1918 році створюється комісія з нумізматики при Академії наук.

В цілому радянські нумізмати внесли цінний внесок в розробку багатьох проблем монетної справи: дослідження античних, західноєвропейських, російських монет, класифікація скарбів, визначення року карбування та ін.

Постійно розвиваються зв’язки радянських колекціонерів з ентузіастами цієї справи за кордоном, особливо в колишніх соціалістичних країнах. Встановлюються спільні виставки монет, проводяться міжнародні нумізматичні конференції.