У вересні 2014 року компанії Thomson Reuters та Наукова електронна бібліотека (НЕП) уклали угоду про розміщення ядра кращих російських журналів з РИНЦ на платформі Web оф Science. Метою проекту є виділення кращих російських журналів в РИНЦ і розміщення їх на платформі Web of Science у вигляді окремої бази даних Russian Science Citation Index (RSCI), за аналогією з тим, як це було зроблено з китайським і латиноамериканським індексами наукового цитування. Щоб прочитати, що таке статья Scopus, переходьте за посиланням.

На відміну від бази даних РИНЦ, в якій індексується більше 4000 російських журналів і яка ставить собі за мету максимально повне охоплення всіх публікацій російських вчених, в RSCI відібрані тільки найкращі російські публікації. Попадання в цю базу даних для журналу, автора або наукової організації є критерієм певного рівня якості наукових досліджень.

У базі рецензованої реферативно-цитованої наукової літератури Scopus з грудня 2016 р почали використовуватися бібліометричні показники CiteScore. Вони описують цитованість книг, журналів, матеріалів конференцій, патентних записів.

Що таке CiteScore і як він використовується

CiteScore Scopus – це набір метрік.С їх допомогою визначається цінність тієї чи іншої наукової роботи, популярність в наукових колах періодичних видань. Будучи кількісними показниками, вони не повинні використовуватися в поодинці. Спільне використання декількох обчислюваних заходів дає більш повну і об’єктивну картину. Рецензування або експертна оцінка є обов’язковим доповненням наукометричного аналізу, досліджуючи якісну сторону питання.

Обчислюються нові характеристики дуже легко, вони відкриті для контролю з боку будь-якого дослідника. Метрики CiteScore не усувають, а доповнюють своїх попередниць SJR і SNIP. Вони дають науковому співтовариству більше можливостей для вибору відповідного інструменту оцінювання в кожному конкретному випадку.

Розрахунок показника CiteScore

Коли оцінюється журнал, метрика підраховує середня кількість згадок, зроблених будь-ким протягом календарного року про будь-якому з матеріалів, представлених в даному журналі в попередні 3 роки. Початок календарного року періодичного видання визначається датою на обкладинці, а не часом, коли документ виклали в інтернет.
Значення CiteScore 2019 = A / B, де A – кількість цитувань протягом 2019 р статей, опублікованих в 2016 2017, 2018 рр. B – число всіх матеріалів, які друкувалися в виданні за ці 3 роки.