Добридень!

вас зустрічає Клуб Здорового Способу Життя і омолодження!

Санпросвет робота!

Санітарно-просвітницька робота, санпросвет робота - навіщо це

Санпросвет робота!

Санітарно-просвітницька робота та здоровий спосіб життя!

«Майбутнє належить медицині запобіжної», – Микола Іванович Пирогов.

Добридень! Доброго здоров`я Вам!

У нашому повсякденному житті величезне значення грає санпросвет робота!

Санітарно-просвітницька робота та здоровий спосіб життя!

Всім профілактичним заходам, спрямованим на профілактику хвороб і зміцнення здоров`я людей, повинна передувати і супроводжувати санітарно-просвітницька робота, тільки в цьому випадку досягаються серйозні й ефективні успіхи в сфері масової гігієни та медицини, зниження показників середнього рівня захворювань людей і збільшенні їх реального довголіття.

Основна мета санітарно-просвітницької роботи – це пропаганда медичних знань про здоровий спосіб життя, про шляхи і методи збереження здоров`я, попередження захворювань.

Санпросвет робота!

Основні принципи санітарно-просвітницької роботи.

Області охорони здоров`я – це сукупність освітніх, виховних, агітаційних і пропагандистських заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, профілактику захворювань, збереження і зміцнення здоров`я, підвищення працездатності людей, продовження їх активного життя.

З метою забезпечення високого рівня здоров`я, метою кожного медичного працівника в своїй роботі, повинна стати популяризація правил і приписів, дотримуючись яких люди можуть уникнути хвороб. Загальний рівень санітарно-просвітницької роботи та профілактики в країні відображає характер суспільно-економічних, науково-технічних і політичних умов життя.

Коріння профілактики сягають глибокої давнини. Питання попередження хвороб на основі дотримання правил особистої гігієни і раціонального харчування займали важливе місце вже в медицині стародавнього світу. Однак розробка наукових основ профілактики почалася лише в 19-му столітті.

Становленню наукової профілактики в значній мірі сприяли вивчення ролі навколишнього середовища у виникненні та поширенні захворювань, досягнення мікробіології, фізіології і гігієни. Передові лікарі та діячі медичної науки бачили майбутнє медицини в розвитку суспільної профілактики в нерозривній єдності лікувальної та профілактичної медицини.

У наші дні в багатьох країнах світу, в тому числі і в Російській Федерації, законодавчими актами про охорону здоров`я передбачено регулювання суспільних відносин в галузі охорони здоров`я населення з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, усунення чинників і умов, що шкідливо впливають на здоров`я населення країни .

Санпросвет робота!

Санітарно-просвітницька робота та здоровий спосіб життя!

У завдання санітарної освіти входить:

• широке і повсюдне поширення медичних і гігієнічних знань;

• виховання санітарно-гігієнічних навичок з метою збереження і зміцнення здоров`я;

• підвищення санітарно-гігієнічної культури в суспільстві. Санітарно-гігієнічний просвіта має проводитися з урахуванням статі, віку, клімато-географічних особливостей, національних звичаїв, традицій та інших чинників. У своїй роботі по вихованню здорового способу життя лікар повинен враховувати і умови життя населення, куди входять матеріальні і нематеріальні фактори (соціальні, політичні та духовно-моральні). Індивідуальне і суспільне здоров`я залежить від перерахованих вище факторів.

Санітарно-просвітницька робота та здоровий спосіб життя!

У наш час в медичній практиці широко використовуються методи масової, групової та індивідуальної санітарно-просвітницької інформації, яка може бути здійснена і в усній, і в друкованій і в образотворчій формах.

Особливо важливу роль в сучасній санпросвет роботі відіграють засоби масової інформації, такі як: преса, радіо, телебачення, кіно.

Питання охорони здоров`я та виховання гігієнічних навичок знаходять широке відображення у випусках популярної медичної літератури (азбука здоров`я, «енциклопедія», серії «Медицина для всіх») – а також на сторінках низки газет і журналів. Масовим тиражем видаються пам`ятки, буклети, листівки, брошури і плакати. Все більшого значення надається випуску малих форм (мікроплакатов).

Санпросвет робота!

Санітарно-просвітницька робота та здоровий спосіб життя!

Відео: З XX в XXI століття. Історія сибірської виразки на Ямалі

Методи і засоби, що використовуються, в сучасній санітарно-просвітницькій роботі, в медичних установах і засобах масової інформації:

• особисті співбесіди;

• групові дискусії;

• лекції та семінари;

• вечори запитань і відповідей;

• бесіди за круглим столом;

• усні журнали;

• школи здоров`я;

• публікації на тему профілактики хвороб;

• стенди і стінгазети;

• виставки і куточки здоров`я;

• книжкові виставки з медичної тематики.

Санпросвет робота!

Санітарно-просвітницька робота та здоровий спосіб життя!

Санітарно-просвітницька робота в суспільстві вкрай важлива, від її рівня залежить рівень загальних і специфічних захворювань серед населення, здоров`я кожної людини і тривалість його життя!

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here